okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Setkání ZH Vítonice 2018
09.10.2018 - autor: Jitka Krylová

XVI. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje – Vítonice  2018

 

V pátek, 5. října 2018, se setkali zasloužilí hasiči Zlínského kraje z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín ve Vítonicích.  Akce byla připravena v místním, nově opraveném kulturním domě.

Důležitost akce podtrhla účast řady významných hostů, např. hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Ing. Víta Rušara a zástupce Aktivu zasloužilých hasičů ČR Josefa Netíka. Dále byli přítomni starosta KSH Zlínského kraje Ing. Josef Bernátík, starostové OSH Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště a také zástupci Oddělení pro zvláštní úkoly kanceláře  hejtmana Zlínského kraje.

Všechny účastníky velmi srdečně vítala starostka obce Bc. Ladislava Hradilíková. 

V úvodu jednání vystoupily se svým programem děti z místní mateřské i základní školy a jejich vystoupení oživilo atmosféru v sále.  Předvedený výkon byl odměněn potleskem a nezbytnou sladkou pozorností. Program jednání přišli pozdravit svým hudební vystoupením členové místní scholy při kostele v obci.  

V oficiální části jednání vedoucí krajského Aktivu ZH Zlínského kraje Ing. Pavel Plachý zhodnotil práci v průběhu roku 2018. Vedoucí Aktivů ZH jednotlivých okresů seznámili přítomné s podrobnějším hodnocením své činnosti. Následně Ing. Pavel Plachý předložil plán práce aktivu na rok 2019.

Účastníci setkání si v dalším průběhu jednání v bodu Diskuze a Vystoupení hostů vyslechli slova poděkování za jejich celoživotní hasičskou angažovanost při naplňování hasičského poslání. 

Závěr velmi srdečného dopoledne provedl krajský starosta Ing. Josef Bernátík.

Neformální posezení, s příjemnou kulisou písniček Dua Moraváci, završilo další vydařené setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje. A za rok zase na shledanou!

 

Jitka Krylová

SH ČMS OSH Kroměříž


Fotogalerie z akce:
https://oshkromeriz.rajce.idnes.cz/Setkani_ZH_Vitonice/

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému