okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Shromáždění představitelů 2018 Vítonice
05.11.2018 - autor: Jitka Krylová
V sobotu 3. listopadu 2018 proběhlo jednání představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Kroměříž v Kulturním domě ve Vítonicích za přítomnosti starostky obce Bc. Ladislavy Hradilíkové Dis. 
Účast byla na velmi dobré úrovni a jednání zahájil a vedl nový člen výkonného výboru Ing. Ladislav Pospíšilík - vedoucí odborné rady prevence. 
 Vše se řídilo  schváleným programem, který obdrželi účastrníci  na pozvánkách. Jednání přišli zpestřit kulturním vystoupením členové místní Scholy.  Pak již následovala   zpráva o činnosti OSH  Kroměříž v roce 2018, kterou  přednesl starosta OSH Kroměříž,  zprávy o činnosti rad velitelů, prevence, mládeže,  OKRR a Aktivu ZHaF.  Bylo zhodnoceno hospodaření v roce 2017, 2018 a výhled do roku 2019 a velký prostor byl věnován materiálům k přípravě  výročních valných hromad. 
Jednání přijel pozdrav i nový ředitel pobočky HVP Brno Miroslav Jágrik. 
Z jednání vzešlo usnesení,  které přítomní představitelé SDH schválili.
Poté následovala přednáška Mgr. Sylvy Majtánové ohledně právní problematiky v SDH.  
Jednání ukončil starosta OSH Stanislav Pumprla  a poté následoval vydatný oběd a šťastný odjezd domů. 

Srdečné poděkování patří všem členům SDH Vítonice, kteří se podíleli na  vzorném a nezchybném zajištění akce ve velmi hezkém prostředí. 

Foto z akce:
https://oshkromeriz.rajce.idnes.cz/Starostove_2018_Vitonice/

Přiložené soubory / dokumenty Přiložené soubory / dokumenty:
Přiložený soubor Usneseni_SPSDH_3_11_2018_vitonice.doc
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému