okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Školení preventistů 2018
10.12.2018 - autor: Marek Sýkora

V sobotu 1. prosince 2018, v prostorách hasičské zbrojnice SDH Kroměříž na Hanáckém náměstí v Kroměříži, proběhla tradiční odborná příprava preventistů SDH a preventistů obcí.

Program odborné přípravy byl pestrý a obsáhlý, ovšem připravený tak, aby si stávající i  noví referenti prevence odnesli co nejvíce  užitečných informací pro svou činnost.

Zahájení a celé dopoledne řídil  nový vedoucí odborné rady  Ing. Ladislav Pospíšilík, který pak v průběhu programu seznámil všechny přítomné s úspěšností výtvarné soutěže požární ochrana očima dětí.

Hned na úvod nás seznámil s novým projektem HZS Zlínského kraje  „ Hasiči do škol“ Ing. Adam Fuksa. Prezentoval, proč a jak vznikl tento projekt, pro koho je určen a jak správně se v něm pohybovat. Projekt bude volně ke stažení na stránkách HZS a můžeme ho využívat pro  účely referentů prevence.

Dalším přednášejícím byl Ing. Jakub Derka z HZS Zlínského  kraje, územního odboru  Kroměříž  - pracoviště prevence.

Hlavním tématem jeho prezentace bylo správné užívání komínů a celkově topná sezóna a adventní čas, dále nás seznámil se statistikou požárů a mimořádných událostí. V další části nám přednesl pár užitečných rad, co se týče spalování a provádění obdobných činností v době omezení ze strany nařízení hejtmanství našeho kraje. A mnohé další účelné rady do naší činnosti …

Oběma  patří jménem OORP OSH Kroměříž velké poděkování za jejich čas, který si pro nás našli a hlavně děkujeme za opravdu účelné a věcné informace, které zazněly na našem školení. 

Dalším přednášejícím byl Josef Jakuba,  předseda krajské odborné rady prevence. Ten nám přednášel o právech a povinnostech preventisty na  úseku PO a také v dalším bodu prezentoval jak správně používat zábavní pyrotechniku na společenských akcích.
Letošní školení bylo navíc pestřejší o praktickou ukázku hašení hořícího oleje na pánvi v kuchyni, které proběhlo venku před zbrojnicí. Bylo autenticky viděno, jak a co se stane, když do hořícího oleje nalejeme vodu, jaký důsledek tento čin má. Samozřejmě bylo ukázáno i  správné řešení této události. Ukázku nám předvedli členové  JSDH Kroměříž. 

Závěr celého školení patřil zkouškám odborné způsobilosti preventista III. a II. Konzultaci ke zkouškám měl na starosti bratr Zdeněk Janásek a na vše dohlížel již zmiňovaný předseda KORP Josef Jakuba a předseda OORP Kroměříž Ing. Ladislav Pospíšilík.

 

Všem úspěšným novým nositelům odznaků gratulujeme.

 

Také děkujeme sestře  Jitce Krylové  za pomoc a zdárné zajištění  a průběh  celé akce.

 

Za odbornou radu prevence OSH Kroměříž  Marek Sýkora.

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému