okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Shromáždění představitelů SDH 2019
16.11.2019 - autor: Jitka Krylová

V sobotu 16. listopadu 2019  se v Kulturním domě v Kurovicích uskutečnilo  jednání  představitelů sborů dobrovolných hasičů  okresu Kroměříž. Zasedání se zúčastnilo 85  představitelů ze 101 pozvaných, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků a  členové OKRR. Jednání řídil předseda ORP Ing Ladislav Pospíšilík. Mezi hosty jsme přivítali Ing. Františka Javůrka, ředitele územního odboru Kroměříž HZS Zlínského kraje a Ivo Buriana, manažera HVP, pobočky Brno.

 

Po oficiálním zahájení a splnění všech náležitostí schůze starosta OSH zhodnotil činnost okresního sdružení  Kroměříž  za období od předchozího shromáždění představitelů sborů. Dále následovaly zprávy jednotlivých rad, které přednesli   Jiří Chlápek - odborná rada mládeže, František Crhák - odborná rada represe a Ing. Ladislav Pospíšilík - odborná rada prevence.  S činností OKRR přítomné seznámil Vojtěch Lukeš a s prací zasloužilých hasičů a funkcionářů Zdeněk Janásek.
Po přestávce následoval blok informací o hospodaření OSH v roce 2018 a  2019, seznámení s materiály, které byly připraveny k jednání ohledně konání VVH a  voleb.  V diskuzi vystoupili hosté i představitelé  a poté  přítomné seznámila Jarmila Zapletatová s  vydanými  příručkami k vedení schůzí, potažmo činnosti jednotlivých spolků.

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.

V závěru  starosta OSH poděkoval  představitelům sborů v  souvislosti s končícím volebním obdobím za  dobrou práci a popřál správné rozhodování při výběru kandidátů pro volby na blížících se VVH. 

Velké poděkování patří  pořádajícímu SDH Kurovice za přípravu místa jednání a hlavně milou a rychlou obsluhu rokujících při stravování. 

USNESENÍ 

Fotogalerie 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému