okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Seminář prevence
04.03.2020 - autor: Marek Sýkora

V sobotu 29. února 2020 proběhl tradiční seminář referentů prevence pořádaný OSH Kroměříž v zasedací místnosti na  zbrojnici dobrovolných hasičů Kroměříž na Hanáckém náměstí.

Akce se zúčastnilo 56 nových či stávajících referentů prevence, což bylo celkem dost na zvolenou zasedací místnost, proto jsme hned v úvodu řešili navýšení kapacity míst, protože většina zúčastněných předem nenahlásila svou účast, tak jak bylo požadováno vedením ORP a OSH Kroměříž. I přes komplikace se vše zvládlo a díky pohotové a ochotné reakci pracovnice OSH Kroměříž Jitky Krylové bylo zajištěno občerstvení i pro ty nenahlášené účastníky, takže nikdo se nemohl cítit opomíjený. Jak se říká, dobrých lidí se vejde všude dost, hlavně když se chtějí dozvědět užitečné informace pro svou další činnost a šíření prevence mezi občany…

Samotný seminář zahájil předseda odborné rady prevence OSH Kroměříž bratr ing. Ladislav Pospíšilík.  Přivítal mezi zúčastněné ing. Josefa Jakubu, ing. Jakuba Derku a další přednášející.

Dále v úvodu proběhla volba nového složení odborné rady prevence OSH Kroměříž na období 2020 až 2025 a to ve složení: ing. Ladislav Pospíšilík, Marek Sýkora, Radek Smolinka, Leoš Heryán, Jiří Přikryl, Miroslav Trnka a  Petr Lejsal. Po odsouhlasení veřejné volby, bylo těchto sedm navržených jednohlasně zvoleno. Po skončení semináře, zvolení členové odborné rady navrhli, jako svého nového předsedu stávajícího ing. Ladislava Pospíšilíka, kterého by mělo do funkce potvrdit  shromáždění delegátů sborů v březnu 2020 na jejich jednání.

Po splnění všech náležitostí jsme se plně ponořili do semináře. Jako první, měl svůj informativní příspěvek, mjr. Ing. Jakub Derka, příslušník  HZS Zlínského kraje  – územního  odboru  Kroměříž,  oddělení prevence. Mimo zjednodušeného popisu svého oddělení a všech obecných informaci se tentokrát zaměřil na požární hlídky při pořádání kulturních a společenských akcí. Rozebral nařízení Zlínského kraje č. 5/ 2012, které vše kolem požárních hlídek řeší. Pak v diskusi zodpověděl spousty jiných dotazů. Za jeho příspěvek moc děkujeme.

Další přednášející byl Martin Pospíšilík, který prezentoval,  jak si počínat při přednášce ve škole. Vzpomenul hlavní body, kterých se má každý přednášející držet a na co nemá zapomenout. Dále popsal časovou osu, které se musí každý držet, aby celá přednáška dospěla do zdárného konce. Na jeho užitečné informace navázali členové SDH Roštění, kteří odprezentovali svůj způsob besedy „děti přednáší dětem“. Jejich posluchači jsou děti mateřské školy a děti na základní škole v 1. až 3. třídě. Samotnou besedu provádí po boku referentů prevence žáci deváté třídy a dorost z kolektivu mladých hasičů jejich SDH. Mimo všeobecně známých informací se také zmiňují o činnosti mladých hasičů.  Za jejich příspěvky, také děkujeme a přejeme jim hodně zdaru v jejich činnosti.    

 

 Po malé přestávce se slova ujal Josef Jakuba, který informoval o právech a povinnostech preventistů. Také informoval o dokumentu bezpečná domácnost na webových stránkách SH ČMS, který můžeme využívat k naší činnosti, dále pak v závěru provedl konzultaci ke zkouškám preventista II a III a samotné vyhodnocení testů.

Jako další a poslední přednášející byl prezident společenstva kominíků ing. Jaroslav Schön.  Ten začal svou přednášku velice ze široka od historie kominíků, která sahá až do 14. století. Vzpomenul, jak se vše měnilo a stejně tak se měnila doba. Zmínil zde metodiku osvědčení o certifikaci, kde najdeme vše, co se legislativy týče a může nám být nápomocná v naší činnosti. Dále prezentoval, jak by měla vypadat zpráva o kontrole spalinové cesty. Vysvětloval lhůty čištění komínů a kouřovodů, dále rozebíral důležitost větrání a odvětrávání při samotném spalování a hoření. Další zajímavostí byla informace o nových způsobech komínových těles a metodách rekuperace vzduchu. Dále byly prezentovány ukázky ze zkoušek VŠB Ostrava a spousty jiných zajímavých novinek. Závěr jeho prezentace patřil ukázkám z praxe, co jsou lidi schopni udělat s komíny a jaké dovednosti mají někteří „řemeslníci“. Za celou prezentaci musíme panu ing. Jaroslavu Schönovi velice poděkovat, zaznělo zde spousty užitečných rad a informací.

Závěr sobotního semináře patřil již tradičně zkouškám preventista II a III. Zkoušky úspěšně absolvovalo celkem 33 zájemců a budou moci nosit odznak, který jim náleží. Preventistu III úspěšně složilo 21 členů a preventistu II 12 členů. Všem gratulujeme. Závěrem bych chtěl jménem odborné rady prevence Kroměříž všem poděkovat za účast na tomto semináři. Všem, co přednášeli poděkovat za jejich čas a užitečné informace. Sestře Jitce Krylové děkujeme za veškerý servis a profesionální přístup v řešení vzniklých situací a SDH Kroměříž za možnost uspořádat tento seminář v jejich prostorách.

Za odbornou radu prevence OSH Kroměříž Marek Sýkora.  

Foto z akce

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému