okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Provoz kanceláře OSH Kroměříž
24.03.2020 - autor: Jitka Krylová
Vážené sestry a bratři, 

s dalším prodloužením mimořádné situace  v naší republice ohledně Koronaviru je i nadále  do odvolání provoz kanceláře OSH Kroměříž pozastaven.
Veškeré náležitosti, které nejsou akutní, směřujte na e-mail kanceláře osh@osh-kromeriz.cz .  Pro nejdůležitější věci volejte   na telefon kanceláře  - 604 133 982.
Činnost kanceláře ve smyslu chodu OSH Kroměříž  je zajištěna a nedochází k omezení. Do odvolání jsou zrušena  také všechna plánovaná jednání odborných rad,  školení, jednání okresní kontrolní revizní rady a Aktivu Zasloužilých hasičů.
O dalším postupu Vás budeme  informovat .
Prosím o předání informací a  také o vzájemnou spolupráci. 
Zároveň Vám chci poděkovat za práci, kterou jako dobrovolní hasiči v této zvláštní a nelehké době děláte.
Zůstavejte ve zdraví !

Jitka Krylová
náměstkyně starosty OSH Kroměříž 
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému