okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Zvoleno nové vedení OSH Kroměříž
12.09.2020 - autor: Jitka Krylová
V sobotu 12. 9. 2020 proběhlo v sále Střední hotelové školy Kroměříž jednání Shromáždění delegátů sborů okresu Kroměříž. Účastnilo  se 85  delegátů ze 101 pozvaných, právo volit mělo 80 z nich.  Dále  hosté -  členové výkonného výboru, starostové okrsků, členové Okresní kontrolní a revizní rady, Zasloužilí hasiči, navržení noví členové do funkcí a ostatní hosté.
Jednání dle upraveného a schváleného programu řídil  Ladislav Pospíšílík.
Po zahájení a úvodních procedurách  předal slovo starostovi OSH Kroměříž Stanislavovi  Pumprlovi, který  zhodnotil činnost OSH Kroměříž za obbodí 2015 -2020. Předseda  Okresní kontrolní a revizní rady Vojtěch Lukeš 
přednesl hodnotící zprávu o činnosti rady.
V diskuzi vystoupili přihlášení členové a hosté a také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který přijel shromáždění pozdravit.
Zvolené nové vedení SH ČMS - OSH Kroměříž :
starosta OSH Kroměříž                      Stanislav Pumprla
náměstek starosty OSH Kroměříž     Jitka Krylová
                                                           Jarmila Zapletalová
                                                           Jaroslav Kutra
člen výkonného výboru OSH KM       Lenka Stojanová
                                                           Věra Frgalová
                                                           Ladislav Miklík
                                                           Věra Přikrylová
                                                           Josef Barotek
                                                           Josef Raclavský
                                                           Vojtěch Fiala
                                                           Marek Sýkora   
předseda Okresní kontrolní a revizní rady    Vojtěch Lukeš
člen Okresní kontrolní a revizní rady             Věra Halamová
                                                                      Jitka Hlavíková
                                                                      Josef Halaška
                                                                      Alois Navrátil
                                                                      František Žáček
                                                                      Zdeněk Žejdlík 

Potvrzení  členové  výkonného výboru OSH Kroměříž :  František Crhák - vedoucí OR Represe,  Jiří Chlápek - vedoucí OR Mládeže  a Ladislav Pospíšílík - vedoucího OR Prevence .

Delegáti na  Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje jsou : Stanislav Pumprla, Jitka Krylová, Jarmila Zapletalová, Jaroslav Kutra, Jiří Chlápek, Ladislav Pospíšilík.  Náhradník: Vojtěch Lukeš.
Delegáti na  VI. sjezd SH ČMS v Brně jsou: 
Stanislav Pumprla, Jitka Krylová, Jarmila Zapletalová, Jaroslav Kutra, Vojtěch Lukeš. Náhradník : František Crhák.

Fotogalerie 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému