okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Prohlášení starosty k Valným hromadám SH ČMS
26.11.2020 - autor: SH ČMS

Vážené členky a členové SH ČMS,

Vážené sestry a bratři,

přátelé.

 

Vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím související přijatá vládní a ministerská opatření ovlivňují přípravu a průběh valných hromad sborů a okrsků SH ČMS, vydává starosta SH ČMS následující stanovisko:

1)     Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění  vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.

2)     Při přípravě  a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021).“ Neprojednán zůstane pouze doporučený bod jednání „Informace o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů“.

3)     Dále dle lhůt určených příslušným OSH odeslat „Hlášení o činnosti za rok 2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením nebo výborem sboru, podepsané starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.

4)     Taktéž dle lhůt určených příslušným OSH odvést na účet OSH za sbor příslušnou finanční částku (viz. stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).

5)     Dále splnit povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu  s podpisem statutárního orgánu (povinnost platí bez výjimky).


Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,

velmi nás mrzí, že daná situace komplikuje  váš osobní i profesní život a výrazně omezuje naše spolkové aktivity.

Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i všechny další nesnáze, které současná doba přináší.

Počítáme opět s vaší pomocí, které si nesmírně vážíme a za kterou Vám upřímně děkujeme.

                                                                                                           Jan Slámečka

                                                                                                           starosta SH ČMS v.r.

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému