okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Vyhodnocení PO očima dětí 2021
23.05.2021 - autor: Ladislav Pospíšilík, Jitka Krylová

V pondělí  17.5.2021 proběhla za platných protiepidemických opatření rada prevence za účasti nadpoloviční většiny členů. Na pořadu bylo vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Porota vybírala nejlepší práce v jednotlivých kategoriích pro krajské kolo této soutěže z 99   prací od  škol či sborů. Počet zaslaných obrázků  byl silně ovlivněn distanční výukou ve školách. I přesto bude mít okres Kroměříž v krajském kole zastoupení ve všech kategoriích soutěže-výtvarné, literární i digitální.

V druhé části jednání byla naplánována další rada a byl navržen a schválen program podzimního semináře pro odbornosti preventista.

Následně ve čtvrtek  20. května  probělo v rámci krajské odborné rady prevence vyhodnocení krajského kola, které letos garantovalo OSH Kroměříž. Celkem se účastnilo 784 dětí. 
Vítězná práce v každé kategorii byla zaslána do republikového kola na SH ČMS. 

Děkujeme všem účastníkům, kteří to nevzdali a do soutěže poslali své práce. Těšíme se na další ročník !

Soubor: /1.jpg

Soubor: /2.jpg

Soubor: /3.jpg

Soubor: /4.jpg


Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému