okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Školení preventistů 2021
11.10.2021 - autor: Marek Sýkora

V sobotu 9. října 2021 proběhla tradiční odborná příprava referentů prevence.

Školení  zahájil vedoucí odborné rady OSH Kroměříž Ing. Ladislav Pospíšilík a seznámil přítomné s programem. Informoval o jiném pořadí bodů z důvodu přítomnosti přednášejících, ujistil však, že všechny body budou splněny, tak jak bylo zveřejněno na pozvánce.

Jako první přednesl svůj příspěvek a svou prezentaci pan Rostislav Polášek - revizní technik v oboru elektro.

Jeho prezentace byla velice rozsáhlá a zajímavá. Vzpomenul normy a vyhlášky, které jsou dnes aktuální a podle kterých fungují jak firmy, které elektřinu distribuují, tak  firmy,  které v oboru elektro pracují.  Byly vzpomenuty nejčastější úrazy el. proudem a také požáry a mimořádné události zapříčiněné nevhodným užíváním a provozem el. proudu. Svůj výklad doplnil fotodokumentací a vkusným, jednoduchým a srozumitelným komentářem.  V závěru příspěvku, byla vzpomenuta problematika nastupující elektrifikace automobilů a budoucí problematika jejich nabíjení a další zajímavé fakta.

Jako další přednesl svůj příspěvek pan Petr Bačůvka - servisní technik v oboru plynofikace, plyno - servis.

Vzpomenul způsob distribuce, ochranná pásma od jiných sítí (voda, elektřina), připomněl a seznámil nás se všemi aktuálními normami a nařízeními.

Jednou z mnoha informací  bylo  upřesnění za co odpovídá servisní technik plynoservisu  a za co kominík .  Dále byla připomenuta výbušná mez plynu a jeho další negativní vlastnosti.

V závěru byla okrajově  vzpomenuta i revize kotlů na tuhá paliva

Jako třetí přednášející byl  Ing. David Brzobohatý z HZS Zlínského kraje UO Kroměříž.

Po připomenutí všeobecných informací týkající se požární ochrany se jeho prezentace věnovala statistice za rok 2020.

Po přestávce se slova ujal předseda krajské odborné rady prevence bratr Josef Jakuba a  přítomné seznámil s právy a povinností preventisty na úseku PO.

Zazněly tradiční základní informace pro začínající preventisty, ale také spousta nových a užitečných rad pro preventisty stávající. Dále nás bratr Pospíšilík seznámil s vyhodnocením soutěže -  požární ochrana očima dětí. Vzpomenul kolik a jakých prací bylo v okresním kole, krajském kole a že v celorepublikovém kole zlínský kraj budou reprezentovat čtyři práce. Svou prezentaci doplnil i grafickým zobrazením samotných výkresů a prací.

Následovaly  konzultace a zkoušky preventista II. a III., které provedl  bratr Jakuba a Pospíšilík. Samotných zkoušek se účastnilo 10 zájemců a po absolvování testů a ústního přezkoušení tak úspěšně zakončilo 7 členů odbornost III. A 3 členové odbornost II.

Vyhodnocení a závěr odborné rady provedl Ing. Ladislav Pospíšilík.

Po celou dobu odborné přípravy mohli přítomní vyplnit anonymní dotazník, který vytvořila odborná rada prevence ve spolupráci se sestrou Jitkou Krylovou. Cílem toho dotazníku je zkvalitnění a vylepšení odborných příprav prevence na základě toho jak to cítí samotní preventisté, dle svých skutečností a poznatků.

Závěrem mi dovolte jménem odborné rady prevence, poděkovat všem zúčastněným na dnešním semináři, všem přednášejícím, vedoucímu naší odborné rady bratru Pospíšilíkovi  za precizní přípravu a průběh dnešního dne a v neposlední řadě patří velké poděkování sestře Jitce Krylové  za pomoc a uspořádání této odborné přípravy.


Soubor: /prevence_1.jpg
Soubor: /prevence_2.jpg

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému