okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Jednání SP SDH 6.11.2021 v Kurovicích
07.11.2021 - autor: Jitka Krylová

V sobotu 6. listopadu 2021  se v Kulturním domě v Kurovicích uskutečnilo  jednání  představitelů sborů dobrovolných hasičů  okresu Kroměříž. Zasedání se zúčastnilo 72  představitelů ze 101 pozvaných a 18 hostů.
Jednání řídil předseda ORP Ing Ladislav Pospíšilík.
Mezi hosty jsme  mimo jiné přivítali  Evu Kančovou, manažerku  HVP, pobočky Brno.

 

Po oficiálním zahájení  schůze a uctění  památky minutou ticha hlavně za zemřelé kolegy z Koryčan  starosta OSH zhodnotil činnost okresního sdružení  Kroměříž  za období roku 2021. Dále následovaly zprávy jednotlivých odborných  rad.  S činností OKRR přítomné seznámil Vojtěch Lukeš a s prací Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů Antonín Horák.
Po přestávce následoval blok informací o hospodaření OSH , seznámení s materiály, které byly připraveny k jednání ohledně konání VVH . 
Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.
Poté následovaly prezentace - Rescue camp 2021, Evidence SDH a práce s programem, účetnictví sborů a problematika udělování vyznamenání. 

V závěru  starosta OSH poděkoval  představitelům sborů  za   práci v nelehké covidové době . 

Velké poděkování patří  pořádajícímu SDH Kurovice za přípravu místa konání  a hlavně milou a rychlou obsluhu rokujících při jednání. 

Usnesení 

Fotogalerie 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému