okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Záslužný řád českého hasičstva
19.04.2022 - autor: Ladislav Pospíšilík

V sobotu 9.4.2022 se uskutečnílo v Přibyslavi shromáždění starostů OSH. Součástí shromáždění bylo rovněž předávání Záslužného řádu českého hasičstva, které proběhlo v reprezentačních prostorech zámku Přibyslav. Ze Zlínského kraje a okresu Kroměříž se dostalo této vysoké pocty starostovi OSH a náměstkovi starosty KSH bratru Stanislavu Pumprlovi.

 

Bratr Stanislav Pumprla vstoupil do řad dobrovolných hasičů v SDH Prusinovice kde se stal členem v roce 1967. Již na základní škole začal navštěvovat kroužek mladých hasičů. V průběhu let vystřídal mnoho funkcí v různých stupních organizace dobrovolných hasičů. Vykonával funkci velitele sboru a okrsku Prusinovice 30 let pracoval jako hasič z povolání v Hasičském záchranném sboru Zlínského kraje. Prošel všemi funkcemi přes velitele čety, velitele směny, velitele stanice. Byl velitelem jednotek Hasičského záchranného sboru okresu Zlín a ředitelem Hasičského záchranného sboru okresu Zlín. V okrese  pracoval ve VV jako vedoucí odborné rady velitelů. Pak byl 3 volební období náměstek starosty OSH KM a 4 volební období vykonává funkci starosty OSH KM. Je ve VV KSH kde vykonává funkci náměstka starosty KSH. Na republikové úrovni byl 5 volebních období členem VV sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska kde vykonával funkci vedoucího Ústřední odborné rady velitelů a pracoval v Ústřední odborné radě hasičských soutěží. Je držitelem odborností odznak Hasič I, Preventista I, Velitel ,Strojník. Rozhodčí instruktor v Ps a rozhodčí TFA. Účastnil se několika MČR v Ps dobrovolných hasičů a profesionálních hasičů v Ps. Účastnil se šesti olympiád CTIF za Českou republiku jako rozhodčí v Ps. Je uznávaný v celé  ČR a také u DPO Slovenska. Je velkou hasičskou osobností. A právem mu bylo uděleno na základě volby  VV SHČMS ocenění a převzal si Záslužný řád českého hasičstva.

 

Dalšími vyznamenanými Záslužným řádem českého hasičstva za celoživotní práci ve SH ČMS byli Jan Dumbrovský, Josef Netík, Václav Žižka.

Záslužný řad českého hasičstva in memoriam, byl udělen bývalému starostovi sdružení

Ing. Karlu Richterovi. Vyznamenání převzala jeho manželka Jitka Richterová.

Přiložené soubory / dokumenty Přiložené soubory / dokumenty:
Přiložený soubor 32_zasluzny_rad_vsichni_2791.jpg
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému