okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Jednání Aktivu ZHaF 7. 4. 2022 ve Vítonicích
20.04.2022 - autor: Stanislav Pumprla, starosta OSH KMOkresní sdružení hasičů Kroměříž uspořádalo setkání ZH a funkcionářů v obci Vítonice na kulturním domě.
Po příjezdu do Vitonic, nás přivítala starostka obce Bc. Vladimíra Hradilíková a starosta okrsku Podhradní Lhota František Novák a starosta SDH Vitonice Josef Bělík.
Na úvod setkání vedoucí aktivu Antonín Horák přivítal starostku obce Bc. Vladimíru Hradilíkovou a starostu OSH Kroměříž Stanislava Pumprlu. Seznámil přítomné s programen dnešního jednání. Následovala zpráva klubu za rok 2021.   Pak vystoupil  starosta OSH bratr Pumprla informoval přítomné o jednáních VV OSH a také KSH Zlínského kraje. Se setkáním delegace u hejtmana, které bude 4.5. na svátek Sv. Floriána.  Ze  soutěžemi jak s prvními koly v Ps,  tak s okresním kolem v Ps, které bude 25 června v Hulíně a se soutěžemi mladých hasičů a dorostenců. Dále seznámil přítomné s plánem práce aktivu ZH a funkcionářů na rok 2022.  Přečetl návrh nových Stanov Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Kroměříž a nechal o nich hlasovat.

Následoval oběd. Po obědě následovalo vystoupení dětí ZŠ a MŠ a bylo moc pěkné. Chtěl bych poděkovat učitelkám za připravený program Po ukončení byly připraveny koně s bryčkou a hasičské auta a následovala prohlídka památek obce Vitonice. Také jsme navštívili místní kostel, kde jim p. Pavelcová zahrála na varhany. Následovala prohlídka jabloňového sadu u sadaře Hradilíka Josefa z Horního Újezda, který na akci sponzoroval jablka. Potom v KD následovala beseda při harmonice.

V 17.00 hodin byl přistaven autobus, který účastníky setkání odvezl do Kroměříže. Chtěl bych poděkovat za krásný prožitý den obecnímu úřadu ve Vitonicích a také místním hasičům.

Stanislav Pumprla, starosta OSH Kroměříž 

Soubor: /7.4.2022.jpg


Soubor: /07.4.2022.jpg

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému