okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Školení preventistů 2. prosince 2017
15.12.2017 - autor: Jitka Krylová
V sobotu 2. prosince 2017 proběhlo školení preventistů SDH okresu Kroměříž. 
Zde  mimo jiné 
přednášel Josef Jakuba, vedoucí krajské rady prevence,  o povinnostech preventistů.  Ing. Karel Zdráhal z   HZS Zlínského kraje seznámil s požárovostí a jejími hlavními příčinami v roce 2017. Další přednášející byl Ing. Ladislav Pospíšilík o práci prevenstisty v obci a hlavně získávání zájmu mezi dětmi a mládeží. Jeho témata podpořil Martin Pospíšilík ukázkou programu prezentace  a hlavně připravované počítačové hry pro děti.  

Na závěr školení proběhly  zkoušky k získání odbornosti Preventista III. a II. stupně.

Oblast činnosti preventisty SDH:


Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí:

 

- zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III nebo Preventista II, případně Preventista I
- sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH
- získané zkušenosti uplatňuje v praxi
- v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích (místní rozhlas, kabelová televize, místní tisk apod.)
- provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež
- spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence
- působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro ostatní občany – poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry
- může pomáhat při získání odbornosti Preventista I (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) podnikatelům v obci v zabezpečování plnění zákonných povinností 
- spolupracuje s Obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany
- pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které je obec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany
- může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany (viz vyhláška o požární prevenci)
- může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.
- odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

Soubor: /Prevence_2017_2.jpg
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému