okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Přihláška do Klubu ZHaF

SH ČMS okresní sdružení hasičů Kroměříž

 

 P ř i h l á š k a

 

  do Klubu zasloužilých hasičů a funkcionářů v Kroměříži:

 


Jméno a příjmení    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Rodné číslo       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adresa bydliště   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   PSČ

   

 

Člen SH ČMS od roku   . . . . . . .

Funkce v SH ČMS:                                                                  rok

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Udělená  vyznamenání

druh                                                                                         rok

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

V . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .  dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

razítko SDH – podpis starosty SDH                   podpis uchazeče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému