okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Jednání SP SDH Bezměrov 5.11.2022
07.11.2022 - autor: Jitka Krylová

V sobotu 5. listopadu 2022  se v kulturním domě v Bezměrově  uskutečnilo  jednání  představitelů sborů dobrovolných hasičů  okresu Kroměříž. Zasedání se zúčastnilo 84 představitelů ze 101 pozvaných a 20 hostů.
Jednání řídila náměstkyně starosty OSH Jarmila Zapletalová.  
Mezi hosty jsme  mimo jiné přivítali zástupce  obce Bezměrov, 
Evu Kančovou, manažerku  HVP, pobočky Brno a Vladimíru Jagrik, manažerku obchodu Siggy  První  hasičské.

 

Po oficiálním zahájení  schůze a uctění  památky zemřelých členů  minutou ticha nám děti ze zájmového kroužku Bezměrováček předvedli své vystoupení zaměřené na život a zvyky  Hané. Poté  starosta OSH zhodnotil činnost okresního sdružení hasičů   Kroměříž  za období roku 2022. Zprávy jednotlivých odborných  rad přednesli jejich vedoucí.  S činností OKRR přítomné seznámil Vojtěch Lukeš a s prací Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů Antonín Horák.
Následovalo  seznámení s rozpočtem roku 2021 a 2022 .
K nejdůležitějšímu  bodu sobotního jednání, navýšení odvodu členských příspěvků na OSH,  byla věcná diskuze. Poté byl předložen návrh  výkonného  výboru na odvod za člena ve výši
Kč 200,-. Návrh byl 77 hlasy schválen. 

Dalším blokem jednání bylo  seznámení s materiály, které byly připraveny ohledně konání VVH, hlavně zavedení datových schránek a tím souvisejících povinností včetně podání  daňového přiznání. 
Slavnostním okamžikem sobotního jednání bylo předání pamětních odznaků k  50. výročí hry Plamen.
V diskuzi vystoupily zástupkyně HVP a První hasičské. Diskuzní přispěvky z řad členů budou projednány na příštím jednání VV a bude k nim zaujalo stanovisko i s případným řešením.  
Předseda návrhové komise poté předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.
V závěru  starosta OSH poděkoval  představitelům sborů  za   práci v roce 2022.  


Velké poděkování patří  všem účastníkům za vstřícné a věcné jednání, členům VV za přípravu jednacího sálu - konkrétně Jarmile Zapletalové, Lence Stojanové. Věře Frgalové, Věře Přikrylové, Jaroslavovi Kutrovi, Jiřímu Chlápkovi, Vojtěchovi Fialovi, Ladislavovi Miklíkovi, Markovi Sýkorovi a Vojtěchu Lukešovi. 
Jitka Hlavíková a Vladimíra Benešová se o nás staraly za pořádající SDH.
Ještě jednou  velké díky za zdárný a důstojný průběh akce.

Usnesení 

Zápis z jednání 

F
oto z akce

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému