okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Seminář prevence 3. 12. 2022
05.12.2022 - autor: Marek Sýkora

V sobotu 3. 12. 2022 proběhla  tradiční příprava preventistů SDH a obcí na  hasičské zbrojnici na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

Zahájení  provedl vedoucí rady prevence OSH Kroměříž Ing. Ladislav Pospíšilík.  Přivítal  přítomné, seznámil s programem  školení a představil hosty. Ti se dle programu ujali svých přednášek.

         Jako první přednášející byl zástupce HZS Zlínského kraje, územního odboru Kroměříž za úsek prevence a vyšetřování požárů Ing. Karel Zdráhal. Ve své prezentaci seznámil přítomné se statistikou mimořádných událostí od ledna do listopadu 2022. Dále informoval o příčinách vzniku těchto mimořádných událostí, kdy se opět jako nejčastější příčiny ukázali úmysl a nedbalost. Byl vzpomenut způsob oznamování pálení klestí, přes webové stránky HZS Zlín za pomocí elektronického formuláře. Dál nás zástupce HZS seznámil z nejčastějšími chybami při používání elektrických spotřebičů o tom,  jak je vhodné nabíjet a „uchovávat“ - parkovat  elektrokoloběžky a okrajově se zmínilo i hašení elektromobilů. Závěr jeho prezentace patřil vyšetřování příčin požáru, kde jsme byli seznámeni se složitou a zajímavou prací vyšetřovatelů HZS, která u přítomných vyvolala vlnu obdivu a uznání.
Za celkovou prezentaci panu Ing. Zdráhalovi srdečně děkujeme.

         Další přednášející byl prezident společenstva kominíků České republiky Ing Jaroslav Schön.  Ve své prezentaci vzpomenul a seznámil nás s prevencí užívání topidel a provozu komínů. Byl vzpomenut zákon o požární ochraně a vyhlášce o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. (133/1985 sb. a vyhláška 34/2016 sb.) Dále byl vzpomenut způsob čištění a kontrola spalinové cesty. Dále byla probrána požární bezpečnost spalinové cesty v prostupech konstrukcemi. Zde jsme byli svědky, kdy se na prezentované informace dotazoval přítomný zástupce HZS a vzájemně se s panem prezidentem společenstva kominíků ČR doplňovali a nám tak umožnili poslouchat velice zajímavou diskuzi, na danou problematiku. Zaslouží si velké uznání a poděkování, protože bylo opravdu co poslouchat.  Dále nás pan Schön seznámil se statistikou příčin požárů za rok 2021 v rámci celé republiky. Závěr jeho prezentace patřil příkladům posuzování a rozhodnutí soudního znalce, kdy nám byli představeny čtyři příklady pochybení při užívání spotřebičů a provedení spalinové cesty.  
Za celou prezentaci panu prezidentu společenstva kominíků ČR srdečně děkujeme.

Byla vzpomenuta PO očima dětí v letošním roce, kde se v kategorii M1 podařilo vyhrát první místo v celorepublikovém kole. Vítězi R. B. z SDH Kroměříž gratulujeme.  

Dále byla představena přítomným nová publikace RÁDCE ZAČÍNAJÍCÍHO PREVENTISTY, kterou vydalo OSH Kroměříž. Tuto publikaci zpracoval vedoucí ORP pan Ladislav Pospíšilík, který ji přítomným také od prezentoval. Za celou radu ORP OSH Kroměříž mu tímto oficiálně děkuji, že tento náš návrh, aby se zpracovalo něco pro začínající preventisty dotáhl do konce.  Další poděkování patří VV OSH Kroměříž, které dalo tomuto projektu zelenou a uvolnilo na výrobu potřebné peníze.

         Další přednášející byl vedoucí KORP Josef Jakuba.  Seznámil přítomné s povinnostmi a právy preventisty na úseku PO. Rozebral, co jako referenti prevence můžeme a co naopak nemůžeme. Doporučil,  na co bychom se mohli zaměřit a na co si dát opravdu pozor.  Byla vzpomenuta další užitečná pomoc nebo zaměření v naší činnosti a to monitoring a evidence funkčnosti hydrantové sítě v obci. Dále dostupnost a funkčnost náhradních zdrojů vody. Vzpomenul požární hlídky při pořádání kulturních akcí, kde jsme si ujasnili určitá pravidla a doporučení, tak aby bylo vše dle platné legislativy.

Závěrem zhodnotil letošní ročník PO očima dětí, popsal, jak se tato akce hodnotí a vyzval k zapojení v roce 2023.
Následovala konzultace ke zkouškám odbornosti odznaku Preventista III a II. a poté samotné zkoušky. 

 

Na závěr vyhodnotil a ukončil  odbornou přípravu vedoucí ORP br. Pospíšilík.    

 

Za ORP OSH Kroměříž Marek Sýkora. 

Přiložené soubory / dokumenty Přiložené soubory / dokumenty:
Přiložený soubor Prevence20221.JPG
Přiložený soubor prevence20222.JPG
Přiložený soubor prevence20223.JPG
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému