okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Krajské kolo hry Plamen a soutěží dorostu
12.06.2023 - autor: Jitka Krylová
V sobotu 10.  června se konalo v Hulíně na fotbalovém stadionu krajské kolo hry Plamen a v neděli 11. června pokračovaly  soutěže dorostu. 
Jedná se o velmi náročnou akci a proto chci poděkovat všem, kteří se na ní podíleli: 

Fotbalovému klubu za uvolnění stadionu pro místo konání, městu Hulín za podporu a HVP, pobočce Brno za ceny a sponzorování. 
Obrovské  poděkování ovšem  patří všem, kteří se na přípravě akce a hlavně průběhu podíleli.
Nebudu jmenovat konkrétně, protože bych nerada na někoho zapomněla. 
Ale byli to členové odborné rady mládeže při OSH Kroměříž, členové výkonného výboru, rozhodčí, zdravotník, zázemí přípravy stravy, profesionální hasiči dopravující a odvážející domeček,  technická četa  a obsluha cisteren složená z členů sborů okrsku Hulín - a že se jich tam vystřídalo !
Vám všem ještě jednou velké srdečné poděkování, protože bez Vás by soutěž  nebyla  !

Foto Plamen 

Foto dorostGrafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému