okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Školení prevence 2023
11.12.2023 - autor: Marek Sýkora

V sobotu 9. prosince  2023 uspořádalo OSH Kroměříž tradiční odbornou přípravu preventistů SDH a obcí v prostorách hasičské zbrojnice na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

Zahájení odborné přípravy provedl vedoucí odborné rady prevence OSH Kroměříž Ing. Ladislav Pospíšilík.  Přivítal všechny přítomné, seznámil všechny s programem dnešního školení a představil hosty, kteří se dle programu ujali svých přednášek.

         Jako první přednášející byl zástupce HZS Zlínského kraje,  územního odboru Kroměříž, za úsek prevence a vyšetřování požárů Ing. Karel Zdráhal. Ve své prezentaci seznámil přítomné se statistikou mimořádných událostí od ledna do listopadu 2023. Dále informoval o příčinách vzniku těchto mimořádných událostí, kdy se opět jako nejčastější příčiny ukázaly technické závady, nedbalost, komíny a také úmysl.        

Dále jsme byli seznámeni s dnešní kontrolní činností HZS, s protokolem o kontrole a bylo rozebráno rozdělení kontrol a to na tematickou a komplexní. Byl prezentován postup při kontrole. Bylo konstatováno, jak je důležitá součinnost při kontrole se samotným majitelem - „kontrolovaným“. Dále byly jednoduše popsány různé požární normy a nařízení, byl rozebrán požární řád, vznik preventivních požárních hlídek a provozní činnosti podle míry požárního nebezpečí. Dále popsal fyzickou kontrolu při samotné kontrole a pak nám ještě v rychlosti vzpomenul požární evakuační plán a dokumentaci zdolání požáru.  Za celkovou prezentaci panu Ing. Zdráhalovi srdečně děkujeme.

Další přednášející byl vedoucí KORP Josef Jakuba.  Seznámil přítomné s povinnostmi a právy preventisty na úseku PO. Rozebral, co jako referenti prevence můžeme a co naopak nemůžeme. Doporučil, na co bychom se mohli zaměřit a na co si dát opravdu pozor.  Byla vzpomenuta další užitečná pomoc, nebo zaměření v naší činnosti a to monitoring a evidence funkčnosti hydrantové sítě v obci. Dále dostupnost a funkčnost náhradních zdrojů vody. Dále vzpomenul požární hlídky při pořádání kulturních akcí, kde jsme si ujasnili určitá pravidla a doporučení, tak aby bylo vše dle platné legislativy. Děkujeme bratru Jakubovi za výklad.

Další přednášející byl pan Luděk Mlčák,  revizní technik v oboru elektro. Ten přítomným přiblížil základní principy fotovoltaiky. Přítomní byli seznámeni s prezentací o konstrukci FV panelu, připojení FV panelu a rozvodné „krabice“ dle platných norem. Dozvěděli jsme se základní rozdělení solárních panelů, dimenzování vodičů, funkci bypassové diody. Dále bylo ukázáno správné uložení kabelů při rozvodech na konstrukci a samotné podmínky práce s kabely. Na závěr jsme se dozvěděli jaká je při užívání protipožární ochrana a  jaký má při bezpečném užívání na celkový chod a fungování vliv pasivní a aktivní ochrana… Za celkovou prezentaci a seznámení s FVE  panu Luďku Mlčákovi děkujeme.

Poslední přednášející sobotního dopoledne, byl předseda ORP OSH Kroměříž Ing. Ladislav Pospíšilík. Ten přítomné seznámil s uzavřeným ročníkem PO očima dětí v roce 2023. Prezentoval  vítězné obrázky všech kategorii, seznámil nás s postupovými pracemi. Letos jsme za náš okres měli zástupce i v republikovém kole a to v literární části. Dále nás bratr Pospíšilík seznámil s prezentací ohledně nabíjení lithiových baterií, správné užívaní, správné nabíjení, co může způsobit vznícení, jak mu předcházet atd… Dále byli přítomní seznámeni jak zacházet s elektro koloběžkou, jak správně nabíjet baterie a na co si dávat pozor. Dále byly ukázány reálné fotky z požárů způsobené právě elektro koloběžkami.

Následovaly zkoušky k získání odbornosti preventista III a II.

Na závěr vyhodnotil a ukončil dnešní odbornou přípravu vedoucí ORP br. Pospíšilík.   

Za ORP OSH Kroměříž, bych chtěl poděkovat pracovnici OSH Kroměříž sestře Jitce Krylové, za pomoc při realizaci samotné odborné přípravy a za příjemné pohoštění a servis celé sobotní dopoledne.

 

Za ORP OSH Kroměříž Marek Sýkora. 

 

 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému