okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Po očima dětí 2024
12.12.2023 - autor: Jitka Krylová

                Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydává
                Organizační zabezpečení pro 50. ročník soutěže
            „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2024.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.


Novinkou pro letošní ročník je v rámci literární části přidání kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení. Dále v části DT je přidána kategorie DT3 - počítačová modelace

Přiložené soubory / dokumenty Přiložené soubory / dokumenty:
Přiložený soubor Letak_OSH.pdf
Přiložený soubor OZ_POODM_2024.pdf
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému