okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Slavnostní vyhodnocení PO očima dětí 2024
12.06.2024 - autor: Ladislav Pospíšilík, Jitka Krylová

V celorepublikové soutěži Požární ochrana očima dětí se účastníci snaží literární, výtvarnou a digitální formou zachytit různorodou práci hasičů při požárech, povodních, nehodách, živelných pohromách a technické pomoci občanům ve svízelných situacích.

Okresní rada prevence ve spolupráci s kanceláří OSH připravila na  úterý 11.6.2024 setkání oceněných dětí z okresního a krajského kola v prostorách hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů Kroměříž. Děti, rodiče a jejích doprovod měl možnost nahlédnout do zákulisí pro výcvik a  přípravu dobrovolných hasičů, seznámit se s výstrojí a oblečením hasiče a používanou technikou.

Předávání cen jednotlivým účastníkům za okresní a krajské kolo proběhlo ve vyzdobené zasedací místnosti pracemi oceněných dětí a za podpory obrazové prezentace vedoucího rady prevence Ladislava Pospíšilíka. Moderování celé akce provedla  náměstkyně starosty OSH Kroměříž Jitka Krylová. Předávání cen se ujali starosta OSH Kroměříž Stanislav Pumprla a člen rady prevence Petr Lejsal.

Ocenění účastníci sklízeli za své práce zasloužený potlesk od všech přítomných.

Velké poděkování patří členům JSDH Kroměříž za seznámení s prostory hasičské zbrojnice. Dobrovolní hasiči dětem a jejich doprovodu o všem poutavě povyprávěli a umožnili podrobné prozkoumání hasičských aut a hasičského vybavení.

S netrpělivostí čekáme na výsledky republikového kola kam postoupily výtvarné práce Anny Ležákové a Alisy Osovské, kterým držíme palce.

 
Foto z akce

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému